Δημοσιεύσεις

Δημοσιεύσεις σε περιοδικά

 • Risk factors for local recurrence of basal cell carcinoma and cutaneous squamous cell carcinoma of the middle third of the face: a 15-year retrospective analysis based on a single centre                                          Bourlidou E, Vahtsevanos K, Kyrgidis A, Tilaveridis I, Patsatsi A, Andreadis D, Cheva A, Patrikidou A, Kitikidou K, Boboridis K.                                                      Eur J Dermatol. 2019 Oct 1;29(5):490-499
 • Malignant peripheral nerve sheath tumor (MPNST) arising from angiosarcoma: a rare case report                                                                                          Lazaridou M, Bourlidou E, Vafeiadou M, Papadiochos Y, Barbetakis N, Kiziridou A, Mangoudi D.                                                                                                        Oral Maxillofac Surg. 2019 Mar;23(1):109-112 
 • A Simplified Reconstructive Technique for Full-thickness Central Defects of the Auricle with the Use of a Post-auricular Folded Flap                            Papadiochos I, Bourlidou E, Mangoudi D.                                                                  J Cutan Aesthet Surg. 2017 Apr-Jun;10(2):109-112 
 • Metastatic tumours to the oral cavity: Report of three cases
  I.G.Kalaitsidou, I.T. Astreidis, K.I. Kontos, M.N. Lazaridou, E.T. Bourlidou,D.K.Gerasimidou, N.P. Vladika, D.L. Mangoudi
  Journal of oral and maxillofacial research 2015(Oct-Dec)/vol6/N4/e5/p.1
 • Neurilemmoma of the oral cavity. Report of two cases and literature review.
  Papadaki M., Mangoudi D., Lazaridou M., Bourlidou E.
  Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2015) 2,49-56
 • Carotico-Cavernous Fistula as a complication of Facial Trauma: a case report
  Lazaridou M., Bourlidou E., Kontos K., Mangoudi D.
  Craniomaxillofac Trauma Reconstruction 2014;00:1-7
 • Εndoscopic assistance in the diagnosis and treatment of odontogenic maxillary sinus disease
  Venetis G, Bourlidou E, Liokatis PG, Zouloumis L.
  Oral Maxillofac Surg. 2013 Mar 19. [Epub ahead of print]
 • Lip commissure reconstruction after tumour resection with the use of the Platz- Wepner technique.Report of cases.
  Kechagias N., Bourlidou E., Zikos P., Vafiadou M.,Mangoudi D., Lazarides N.
  Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2013) 1,15-24
 • Orbital abscess and inflammation of odontogenic origin
  E. Bourlidou, A. Kyrgidis,G. Venetis, T. Panacleridou, D. Mangoudi
  Journal of Pakistan Med Stud, vol. 2, issue 3 (2012),p92-97
 • Squamous cell carcinoma of the lip commissure. A10-year retrospective study.
  Aris Ntomouhtsis, Nikolaos Kechagias, Kiriaki Kitikidou, Eleni Bourlidou,
  Konstantinos Kontos, Chrisoula Tsompanidou, Chrisoula Iliopoulou, Eleni Papadopoulou,KonstantinosVahtsevanos, Konstantinos Antoniades
  Hellenic Archives of Oral & Maxillofacial Surgery (2011) 1, 15-25
 • Better Targeting Melanoma:Options Beyond Surgery and Conventional Chemotherapy
  Kyrgidis A., Valasidis A., Bourlidou E., Andeadis C.
  Recent Patents on Endocrine, Metabolic & Immune Drug Discovery 2011,5,000-000
 • Cutaneous squamous cell carcinoma (SCC) of the head and neck: risk factors of overall and recurrence-free survival. 
  Kyrgidis A, Tzellos TG, Kechagias N, PatrikidouA, Xirou P, Kitikidou K,Bourlidou E, Vahtsevanos K., Antoniades K.
  Eur J Cancer 2010 Jun;46(9):1563-72.Epub 2010 Mar 24.
 • Cutaneous squamous cell carcinoma (SCC) of the head and neck: risk factors of overall and recurrence-free survival
  Vakirlis, E.; Tzellos, T.G.; Lallas, A.; Kyrgidis, A.; Patrikidou, A.;Xirou,P.; Kitikidou, K.; Bourlidou, E.; Vahtsevanos, K.; Antoniades, K.
  Melanoma Research 2010 Jun;20:e67
 • Cutaneous squamous cell carcinoma(SCC) of the head and neck: predictors ofoverall and recurrence-free survival
  Kyrgidis A., Tzellos T.G.,Kechagias N.,Patrikidou A., Xirou P.,Bourlidou E.,Mangoudi D.,Vahtsevanos K.,Antoniades K.
  European Archives of Oto-Rhino-Laryngology and Head and Neck, (2010) 267 ( Suppl1):S69
 • Modified Double Mandibular Osteotomy Approach to access the parapharyngeal space
  Kyrgidis A.,Kechagias N., Bourlidou E.,Lazaridou M.,Koloutsos G.,Lazarides N.,Antoniades K.
  Skull base/Volume 19, Supplement 2,2009, p30
 • Orbital exenteration for skin malignancies: a single-center experience
  Kyrgidis A., Vahtsevanos K., Bourlidou E.,Kontos K., Giovani P., Boboridis K.,Thuau H.,Antoniades K.
  Skull base/Volume 19, Supplement 2,2009, p36
 • Management of post-traumatic lachrymal obstruction following maxillofacial trauma.
  KyrgidisA.,Venetis G.,Bourlidou E.,Antoniades K..
  Skull base/Volume 19, Supplement 2,2009, p28
 • Rhino-Orbito-Cerebral Mucormycosis: A Case Report and Review of the Literature
  Mangoudi D.,Bourlidou E.,Venetis G.,Antoniades V.
  Balk J Stom, Vol 13, 2009
    

Ανακοινώσεις σε συνέδρια εξωτερικού

 • Chylous fistula of the neck as a postoperative complication in neck dissection: report of 5 cases and review of the literature
  Vafiadou M., Koloutsos G.,Bourlidou E., LazaridouM., Antoniades K., Barbetakis N.,Vahtsevanos K., Mangoudi D.
  4th World Congress of the International Academy of Oral Oncology,15-18 May, Rhodes, Greece
 • Endoscopic intranasal transcanallicular Dacryocystorhinostomy using diode Laser. Surgical technique and results.
  Botsakis S.,Theodorou A., Bourlidou E.,Pelegrinis E., Papaspyrou S
  23rd Congress of the European Rhinologic Society(ERS) and the 29th International Symposium of Infection and allergy of the Nose(ISIAN),June 20-24, Geneva, Switzerland
 • Modified Double Mandibular Osteotomy Approach to access the parapharyngeal space
  Kyrgidis A.,Kechagias N., Bourlidou E.,Lazaridou M.,Koloutsos G.,Lazarides N.,AntoniadesK.
  3rd International Congress of Rhinology-Otology and skull base current concepts, 7-10 May 2009, Athens
 • Orbital exenteration for skin malignancies: a single-center experience
  Kyrgidis A.,Vahtsevanos K.,Bourlidou E.,Kontos K.,Giovani P.,Boboridis K.,Thuau H.,AntoniadesK.
  3rd International Congress of Rhinology-Otology and skull base current concepts,7-10 May 2009, Athens
 • Management of post-traumatic lachrymal obstruction following maxillofacial trauma.
  KyrgidisA.,Venetis G.,Bourlidou E.,Antoniades K..
  3rd International Congress of Rhinology-Otology and skull base current concepts,7-10 May 2009,Athens
 • Severe epistaxis: transantral ligation of sphenopalatine artery and its branches
  Bourlidou E.,Krobas K.,Papaspyrou S.
  Rhino Days 2009 – International Symposium on Nasal Obstruction and Balloon Sinuplasty, Marburg, Germany,15-17 January
 • Smoothing of the nose hump during Rhinoplasty
  Kalampalikis E.,BourlidouE.,Vasileiou S., Krompas K., Papaspyrou S.
  Rhino Days 2009 – Internationa lSymposium on Nasal Obstruction and Balloon Sinuplasty, Marburg, Germany,15-17 January
 • The use of ultracision in thereduction of the inferior nasal turbinate
  Vasileiou S.,Bourlidou E.,KrompasK., Kalampalikis E., Papaspyrou S.
  Rhino Days 2009 – International Symposium on Nasal Obstruction and Balloon Sinuplasty, Marburg, Germany,15-17 January
 • Greek nose- state of the art
  Krompas K ., Palios T., Bourlidou E., Kalampalikis E., Vasileiou S .,Papaspyrou S.
  Rhino Days 2009 – International Symposium on Nasal Obstruction and Balloon Sinuplasty, Marburg, Germany,15-17 January
 • Squamous Cell Carcinoma (SCC) of the lipcommissure:A ten – year experience of the Department of Maxillofacial Surgery at Theagenio Cancer Hospital
  Bourlidou E., Giovani E.,, Kechagias N.,, Ntomouhtsis A.,Mangoudi D.,Telioudis Z.,Vahtsevanos K.,Antoniades K.
  First World Congress of the International Academy of Oral Oncology(IAOO)
  17 – 20 May 2007, RAI Conference Center, Amsterdam , The Netherlands 

Ανακοινώσεις σε συνέδρια στην Ελλάδα

 • Αποκατάσταση ρινικών ελλειμμάτων με τη χρήση παράμεσου μετωπιαίου κρημνού (ΠΜΜΚ ); Η κλινική εμπειρία της ΣΓΠΧ Κλινικής του Α.Ν. Θεαγενείου
  Παπαδιόχος Ι., Λαζαρίδου Μ., Κοντός Κ., Βαφειάδου Μ., Αστρείδης Ι., Μπουρλίδου Ε., Μαγγούδη Δ.
  28ο  Πανελλήνιο Συνέδριο ΣΓΠΧ, 28-30 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα
 • Αποκατάσταση διαμπερούς ελλείμματος του πτερυγίου του ωτός με τη χρήση αναδιπλούμενου δερματικού κρημνού από την οπισθοωτιαία περιοχή: αναφορά  περίπτωσης.
  Παπαδιόχος Ι., Μπουρλίδου Ε., Μαγγούδη Δ.
  28ο Πανελλήνιο Συνέδριο ΣΓΠΧ, 28-30 Νοεμβρίου 2014, Αθήνα
 • Οξεία νευροαισθητήριος βαρηκοΐα μετά από ραχιαία αναισθησία-μια σπάνια επιπλοκή
  Μηλιώνη  Α., Κολλής Σ., Πελτέκης Γ.,  Μπουρλίδου  Ε.,  Μοσχοτζόπουλος Π.
  22ο  Μετεκπαιδευτικό Συνέδριο Πανελλήνιας  Εταιρείας Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής και Τραχήλου, 17-19 Οκτωβρίου 2014, Θεσσαλονίκη
 • Βασικοκυτταρικά καρκινώματα με εντόπιση στην περικογχική χώρα. Αναδρομική μελέτη αντιμετώπισης 253 περιστατικών.
  Μπουρλίδου Ε., Κεχαγιάς Ν., Τσέκος Α., Ντομουχτσής Α., Πετρίκης Ι. Παρασκευόπουλος Κ.
  47ο Πανελλήνιο Οφθαλμολογικό Συνέδριο, 28-31 Μαϊου 2014, Θεσσαλονίκη
 • Η σπουδαιότητα της πλήρους ΩΡΛ εξέτασης στην πρώιμη διάγνωση του ανάστροφου θηλώματος
  Κοραής Χ., Κολλής Σ., Μπλιούμη Α., Πελτέκης Γ., Μπουρλίδου Ε.
  14ο Πανελλήνιο Ρινολογικό Σεμινάριο, 4-6 Απριλίου 2014, Αθήνα
 • Endoscopic assistance in the diagnosis and treatment of odontogenic maxillary sinus disease
  Bourlidou E., Koloutsos G., Lazaridou M., Venetis G.
  26th   Congress of the HAOMS
  2nd    Meeting of the HITAOMS, June 1-3, 2012, Kos Island
 • Αιμαγγειοπερικύττωμα ρινός-παραρρινίων
  Μπουρλίδου  Ελένη
  Μετεκπαιδευτικά Μαθήματα Α΄  ΩΡΛ Πανεπιστημιακής Κλινικής  Αθηνών, Ιπποκράτειο Νοσοκομείο , 13 Δεκεμβρίου 2011
 • Ανοσοϊστοχημικός έλεγχος στο μεταστατικό καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο των χειλέων
  Παρασκευόπουλος Κ. ,Ντομουχτσής Α., Κοντός Κ., Βαλασίδης Α., Μπουρλίδου Ε., Τσέκος Α., Κιτικίδου Κ., Τσομπανίδου Χ., Βαχτσεβάνος Κ.
  20ο Μετεκπαιδευτικό Σεμινάριο της Πανελλήνιας ΩΡΛ Χειρουργικής και Τραχήλου, Βέροια,22-24 Οκτωβρίου 2010
 • Καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο της συγχειλίας. Αναδρομική μελέτη 1995-2004.
  Ντομουχτσής Α., Παρασκευόπουλος Κ.,Κεχαγιάς Ν., Κιτικίδου Κ., Ξηρού Π., Μπουρλίδου Ε., Βαχτσεβάνος Κ., Αντωνιάδης Κ.
  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο  της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2009
 • Ακανθοκυτταρικό καρκίνωμα του δέρματος στην περιοχή κεφαλής και τραχήλου: προγνωστικοί δείκτες ελεύθερης νόσου και συνολικής επιβίωσης.
  Κυργίδης Α., Τζέλλος Θ., Πατρικίδου Α., Κεχαγιάς Ν., Ξηρού Π., Μπουρλίδου Ε., Μαγγούδη Δ., Βαχτσεβάνος Κ., Αντωνιάδης Κ.
  23ο Πανελλήνιο Συνέδριο  της Ελληνικής Εταιρείας Στοματικής και Γναθοπροσωπικής Χειρουργικής, Θεσσαλονίκη, 27-29 Νοεμβρίου 2009
 • Καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο της συγχειλίας. Αναδρομική μελέτη 1995-2004.
  Ντομουχτσής Α., Κεχαγιάς Ν., Κιτικίδου Κ., Ξηρού Π., Μπουρλίδου Ε., Βαχτσεβάνος Κ., Αντωνιάδης Κ.
  29ο Πανελλήνιο Οδοντιατρικό Συνέδριο, Ιωάννινα, 13-15 Νοεμβρίου 2009
 • Εκκόλπωμα Zenker:Αντιμετώπιση με Laser CO2
  Μπουρλίδου  Ε., Θεοδώρου Α., Σιμάσκου Μ., Παπασπύρου Σ.
  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογιας Χειρουργικής Κεφαλής κ Τραχήλου, 21-25 Οκτωβρίου 2009
 • Ενδορρινική διασωληναριακή ασκορρινοστομία με τη χρήση διοδικού LASER: Τεχνική και αποτελέσματα
  Μπουρλίδου Ε., Κρόμπας Κ. Μποτσάκης Σ.
  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής κ Τραχήλου, 21-25 Οκτωβρίου 2009
 • Επιπολής και ολική παρωτιδεκτομή: Πότε; Πώς;
  Μπουρλίδου Ε., Κρόμπας Κ., Παπασπύρου Σ.
  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής κ Τραχήλου,21-25 Οκτωβρίου 2009
 • Υποτροπιάζουσα Ρινορραγία: Απολίνωση ‘Eσω γναθιαίας αρτηρίας-σφηνοϋπερωίου, κατιούσης υπερωίου κ λοιπών κλάδων.
  Μπουρλίδου Ε., Βασιλείου Σ., Παπασπύρου Σ.
  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής κ Τραχήλου,21-25 Οκτωβρίου 2009
 • Παρουσίαση περιστατικού συνδρόμου Susac με πρώτο σύμπτωμα αμφοτερόπλευρη νευροαισθητήρια βαρηκοΐα
  Χρόνη Μ., Μπουρλίδου Ε., Παπασπύρου Σ.
  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής κ Τραχήλου,21-25 Οκτωβρίου 2009
 • Η χρήση του KTP LASER στην ωτοσκλήρυνση
  Βασιλείου Σ., Κρόμπας Κ., Κουτσουρελάκης Ι., Μπουρλίδου Ε., Παπασπύρου Σ.
  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής κ Τραχήλου, 21-25 Οκτωβρίου 2009
 • Ελάχιστα επεμβατική μέθοδος αντιμετώπισης καρκίνου του υποφάρυγγα
  Κρόμπας Κ., Βασιλείου Σ., Ζαφειρόπουλος Κ., Σακκαλής Π., Μπουρλίδου Ε.
  15ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ωτορινολαρυγγολογίας Χειρουργικής Κεφαλής κ Τραχήλου, 21-25 Οκτωβρίου 2009
 • Καρκίνωμα από πλακώδες επιθήλιο συγχειλίας. Αναδρομική μελέτη 1995-2005
  Μπουρλίδου Ε., Ντομουχτσής Α., Καρακινάρης Γ., Κεχαγιάς Ν., Βαχτσεβάνος Κ., Μαγγούδη Δ., Αντωνιάδης Κ.
  21ο   Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο,30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2006, Θεσσαλονίκη
 • Όγκοι ελασσόνων σιαλογόνων αδένων. Αναδρομική μελέτη 1995-2005
  Πατρικίδου Α., Κεχαγιάς Ν., Μπουρλίδου Ε., Γιοβάνη Π., Κιζιρίδου Α.Βαχτσεβάνος Κ., Αντωνιάδης Κ.
  21ο   Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο,30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2006,Θεσσαλονίκη
 • Καλοήθες Ινώδες Ιστιοκύττωμα εντοπισμένο στην παρειά
  Γιοβάνη Π., Μεδίτσκου Σ., Μπουρλίδου Ε., Ντομουχτσής Α., Κεχαγιάς Ν., Βαχτσεβάνος Κ
  21ο  Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο,30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2006,Θεσσαλονίκη
 • Μεταστατικό αδενοκαρκίνωμα του δακρυικού αδένα με εντόπιση στην κάτω γνάθο
  Γιοβάνη Π., Τσομπανίδου Χ., Μπομπορίδης Κ., Μπoυρλίδου Ε., Ανδρεάδης Χ., Βαχτσεβάνος Κ.
  21ο   Βορειοελλαδικό Ιατρικό Συνέδριο,30 Μαρτίου-1 Απριλίου 2006,Θεσσαλονίκη
 • Μεταστατική διήθηση κοιλιακού τοιχώματος από αδενοκαρκίνωμα χοληδόχου κύστης μετά από λαπαροσκοπική χολοκυστεκτομή,
  Δ. Φαρμάκης, Ε. Χουρίδου,  Ε. Μπουρλίδoυ, Σ. Πέτσιος, Ε. Χατζηθεόκλητος
  24ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ελληνικής Χειρουργικής Εταιρείας,1-5 Οκτωβρίου 2004,Θεσσαλονίκη
   
   
   
   

   
   
   
   

Ιατρείο